wtorek, marzec 19, 2019 Super User UGIM-urzad 2623
Dzisiaj o 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec odbyło się losowanie zwycięzców w konkursie o nazwie "Melduję się tu, gdzie mieszkam". Spośród 11 zgłoszonych uczestników, wylosowano zwycięzcę głównej nagrody, 3500 zł i po 3 osoby, które wygrały całoroczne karnety na basen i do kina. Burmistrz osobiście pogratulował uczestnikom i wręczył wszystkim obecnym symboliczne upominki od UGiM.
wtorek, marzec 19, 2019 Super User UGIM-urzad 2794
W poniedziałek 11 marca swoje setne urodziny obchodziła mieszkanka Grójca, pani Stanisława Matulka, która urodziła się w 1919 roku w Gościeńczycach. Przez całe życie zajmowała się pracami rolniczymi – uprawą warzyw i owoców. Ma ona czworo dzieci: trzy córki i syna, dziewięcioro wnucząt i jedenaścioro prawnucząt. „Kocham ludzi” - te słowa wzbudziły wzruszenie i można uznać je za sekret długowieczności Pani Stanisławy. Nadal jest w dobrej formie, pomimo poważnej operacji w ubiegłym roku, rozmawia, śmieje się, porusza po mieszkaniu. W jej oczach widać radość z przeżytych lat. Ulubionym ciastem Pani Stanisławy jest drożdżowe, którym nasza delegacja z Urzędu Gminy i Miasta Grójec została uraczona. Życzymy Pani Stanisławie kolejnych lat życia w zdrowiu oraz samych szczęśliwych chwil w otoczeniu bliskich i życzliwych osób. Dziękujemy za wszystkie trudy oraz ciężką pracę na rzecz bliskich oraz społeczności naszego miasta.
wtorek, marzec 19, 2019 Super User UGIM-urzad 1947
Aktualnie w całej linii kolejowej (w całym majątku tory, dworce, grunt pod torami itd.) od Piaseczna do Nowego Miasta nad Pilicą posiadamy jako gmina Grójec 30% udziałów (Piaseczno 68%, Belsk Duży 1%, Błędów 1%). Kilka lat temu z tytułu zajęcia pasa kolejowego z puli około 700 tysięcy złotych Gmina Grójec otrzymała odpowiednio do udziałów 180 tysięcy złotych. W niedługim czasie przewidywane są kolejne wpływy, które w całości Gmina Grójec pragnie przeznaczyć na obudowę torowiska z Grójca do Małej Wsi, co pozwoli w przyszłości na przejazd drezyn tą trasą. W bieżącym roku zostanie wykonany projekt rewitalizacji dworca kolejowego, który miał być wykonany w 2018 roku, jednakże projektant z powodów zdrowotnych nie wywiązał się z umowy. Obecnie trwają przygotowania do uprzątnięcia dworca i terenów mu przyległych.
wtorek, marzec 19, 2019 Super User UGIM-urzad 2038
We środę 9 stycznia 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Grójec oficjalnie przekazał wentylator oddymiający z silnikiem o wartości 3400 złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kośminie, który został sfinansowany w równych częściach przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (50%) oraz Urząd Gminy i Miasta Grójec (50%). Wentylator tego typu może być instalowany do wyciągania gorącego dymu i powietrza, spalin tworzących się w trakcie pożaru. To właśnie gazy, a nie ogień, jak powszechnie się wydaje, stanowią największe zagrożenie podczas pożarów w lokalach gastronomicznych, podziemnych parkingach lub centrach handlowych. Ofiara pożaru, bardziej narażona jest na niewydolność oddechową i śmierć z jej powodu niż rzeczywiste spalenie się.
środa, marzec 20, 2019 Super User UGIM-urzad 2039
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec. Wnioski w wersji papierowej, będzie można składać od 15.04.2019 r. do 15.05.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, przy ul. Józefa Piłsudskiego 47 w godzinach pracy urzędu. Druki wniosków oraz regulamin określający zasady udzielania dotacji można pobrać ze stron internetowych www.grojecmiasto.pl , www.grojecmiasto.bip.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Dotacja celowa, będzie udzielana do wysokości 5.000 PLN rzeczywistych kosztów zakupu nowego kotła, służącego poprawie jakości powietrza oraz związanego z ograniczeniem niskiej emisji, dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Grójec i będzie polegała na: 1) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym źródłem ciepła na paliwo gazowe i jego uruchomieniem; 2) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym źródłem ciepła na paliwo z biomasy (przy czym przez biomasę rozumie się: pelety, zrąbki, słomę, odpady drzewne i brykiet); 3) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go nowym źródłem ciepła na olej opałowy. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji, będzie zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów, które spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie z Gminą Grójec. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 10 lub telefonicznie (48) 664-30-91 wew. 55. Uwaga: wnioski złożone przed 15 kwietnia 2019 r. lub po 15 maja 2019 r. nie będą rozpatrywane! 1. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec - znajduje się tutaj >> POBIERZ 2. Załączniki do regulaminu od nr 1 do nr 5 znajdują się tutaj >> POBIERZ 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3) znajdują się tutaj >> POBIERZ
środa, kwiecień 10, 2019 Super User UGIM-urzad 1960
Problem porzucanych pojazdów pozbawionych tablic rejestracyjnych oraz takich, które wyglądają na nieużywane na terenie Grójca jest zauważalny. W dniu 9 kwietnia 2019 roku usunięto dwa porzucone pojazdy. Wraki aut szpecą miasto oraz blokują miejsca parkingowe. Wysłużony samochód powinien zostać wyrejestrowany i poddany recyklingowi. Dla niektórych właścicieli takich pojazdów łatwiejszym rozwiązaniem jest porzucenie niepotrzebnego auta. Takie zachowanie może jednak taką osobę słono kosztować. Za wrak uznawany jest pojazd porzucony, pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub którego stan (oceniony na podstawie obserwacji zewnętrznych oznak stanu technicznego) wskazuje na to, że nie jest używany. Zgodnie z art. 50a ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym auto może zostać usunięte z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza z dróg publicznych oraz wewnętrznych położonych w strefie zamieszkania albo w strefie ruchu. Strażnicy ustalają dane posiadacza auta i informują go o obowiązku przywrócenia pojazdu do stanu używalności lub o możliwościach legalnego pozbycia się niepotrzebnego już samochodu. Jeśli nie wywiąże się on ze swojego obowiązku, strażnicy mogą zlecić odwiezienie pojazdu na parking depozytowy. Odbywa się to na koszt właściciela. Dodatkowo należy liczyć się z mandatem, karą grzywny do 500 złotych albo naganą. Porzucenie pojazdu stanowi wykroczenie określone w art. 48 Ustawy o recyklingu pojazdów. Pojazd usunięty z drogi, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia odholowania, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się i przechodzi na własność gminy, na którą przechodzi obowiązek jego utylizacji.